Bun venit pe siteul orasului Zlatna!

Anunt achizitie directa- Atribuire contract de lucrari la obiectivul de investitii „Reparatie capitala acoperis cladire str. Horea, nr. 1”- Caiet de sarcini

Primaria orasului Zlatna deschide procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului de lucrari la obiectivul de investitii "Reparatie capitala acoperis cladire str. Horea, nr. 1" Cod CPV: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare(Rev.2). Caietul de sarcini va fi anexat prezentului anunt. Ofertele se depun pana la data de 25 august 2016 ora 14. Adresa la care se transmit ofertele: Primaria Oras Zlatna, str. Piata Unirii, nr. 1A, cod postal 516100, jud. Alba. … [Read more...]

Anunt acizitie directa – Atribuire contract de lucrari la obiectivul de investitii „Reparatie capitala la acoperis cladire str. Horea nr. 1”

Primaria orasului Zlatna deschide procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului de lucrari la obiectivul de investitii "Reparatie capitala acoperis cladire str. Horea, nr. 1" Cod CPV: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare(Rev.2). Caietul de sarcini va fi anexat prezentului anunt. Ofertele se depun pana la data de 25 august 2016 ora 14. Adresa la care se transmit ofertele: Primaria Oras Zlatna, str. Piata Unirii, nr. 1A, cod postal 516100, jud. Alba. … [Read more...]

2016.07.13 – 9762 – Extras CF

Primaria orasului Zlatna deschide procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului de servicii intocmire "Documentatie pentru intabulare constructii aferente Statiei de sortare" situata in Valea Mica, UAT Zlatna. CF-ul va fi anexat prezentului anunt. Ofertele se transmit pana la data de 22 iulie 2016 ora 16. Adresa la care se transmit ofertele: pr_zlatna@primariazlatna.ro Download anunt - … [Read more...]

Anunt achizitie directa-Servicii intocmire documentatie intabulare constructii aferente Statiei de sortare

Primaria orasului Zlatna deschide procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului de servicii intocmire "Documentatie pentru intabulare constructii aferente Statiei de sortare" situata in Valea Mica, UAT Zlatna. CF-ul va fi anexat prezentului anunt. Ofertele se transmit pana la data de 22 iulie 2016 ora 16. Adresa la care se transmit ofertele: pr_zlatna@primariazlatna.ro Download anunt - Download … [Read more...]

Anunt achizitie directa – Expertiza topografica identificare situatie teren CF 72664 Zlatna

Primaria orasului Zlatna deschide procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului de servicii intocmire "Expertiza topografica pentru identificare situatie reala teren extravilan inscris in CF nr. 72664 oras Zlatna". Ofertele se depun la sediu Primariei orasului Zlatna, Str. P-ta Unirii, Nr. 1A, Cod Postal 516100, Jud. Alba pana la data de 16.06.2016 ora 12. Download anunt - Download … [Read more...]

2016.05.27 – 7683 – Anunt achizitie directa – Expertiza topografica identificare teren CF 72664

Primaria orasului Zlatna deschide procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului de servicii intocmire "Expertiza topografica pentru identificare situatie reala teren extravilan inscris in CF nr. 72664 oras Zlatna". Ofertele se depun la sediu Primariei orasului Zlatna, Str. P-ta Unirii, Nr. 1A, Cod Postal 516100, Jud. Alba pana la data de 02.06.2016 ora 10. Download anunt - Download Download Extras CF - Download … [Read more...]

Anunt achizitie directa – intocmire proiect faza DALI – Reabilitare complex liceal Corneliu Medrea

Primaria orasului Zlatna deschide procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului de servicii intocmire proiect faza DALI pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Complex Liceal Corneliu Medrea Zlatna, Jud. Alba". Ofertele se depun la sediu Primariei orasului Zlatna, Str. P-ta Unirii, Nr. 1A, Cod Postal 516100, Jud. Alba pana la data de 01.06.2016 ora 10. Download anunt - Download … [Read more...]

Anunt achizitie directa – Racord la reteaua electrica a 2 statii de pompare

Primaria orasului Zlatna deschide procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului de lucrari la obiectivul de investitii Racord la reteaua electrica a 2 Statii de pompare apa potabila, din cadrul obiectivului de investitii "Extinderea retelei de apa potabila pe teritoriul administrativ al orasului Zlatna". Ofertele se depun la sediu Primariei orasului Zlatna, Str. P-ta Unirii, Nr. 1A, Cod Postal 516100, Jud. Alba pana la data de 18 mai 2016 ora 11. Download anunt - Download … [Read more...]

Anunt achizitie directa – Documentatie intabulare teren vegetatie forestiera Izvorul Ampoiului UP V, UA 87A

Primaria orasului Zlatna deschide procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului de servicii "Documentatie pentru intabulare titlu de proprietate teren cu vegetatie forestiera Izvorul Ampoiului UP V, UA 87A". Ofertele se depun la sediu Primariei orasului Zlatna, Str. P-ta Unirii, Nr. 1A, Cod Postal 516100, Jud. Alba pana la data de 19 mai 2016 ora 10. Download anunt - Download … [Read more...]

Anunt achizitie directa – Racord electric statie pompare 17

Primaria orasului Zlatna deschide procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului la obiectivul de investitii "Racord la reteaua 17 Statii de pompare, din cadrul obbiectivului de investitii". Ofertele se depun la sediu Primariei orasului Zlatna, Str. P-ta Unirii, Nr. 1A, Cod Postal 516100, Jud. Alba pana la data de 18 mai 2016 ora 11. Download anunt - Download … [Read more...]