Bun venit pe siteul orasului Zlatna!

COMUNICAT DE PRESA PROIECT REABILITARE SI MODERNIZARE SPITAL

COMUNICAT DE PRESA PROIECT REABILITARE SI MODERNIZARE SPITAL

„Reabilitare și modernizare clădire spital oraș Zlatna”

Proiectul „Reabilitare și modernizare clădire spital oraș Zlatna”, cod MySMIS 115375, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către UAT Oraș Zlatna, în parteneriat cu UAT Județul Alba, și are o valoare totală de 5.734.742,74, din care 4.126.321,86 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 31.01.2019 – 31.08.2021.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice la nivelul clădirii spitalului Zlatna, prin reducerea consumului de energie necesar încălzirii spațiilor, reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. De asemenea, proiectul contribuie la îmbunătățirea aspectului urbanistic al comunității.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Reabilitarea termică a clădirii spitalului, prin efectuarea lucrărilor de anvelopare a clădirii,
  • Reducerea consumului anual de energie primară și asigurarea unui minim de 10% din consumul total de energie primară, realizat din surse regenerabile de energie,
  • Reabilitarea structurală a clădirii, prin lucrări de recompartimentare, realizarea finisajelor interioare și exterioare,
  • Amenajarea infrastructurii, în scopul facilitării accesului persoanelor cu dizabilități.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro , www.inforegio.ro si pagina Facebook a programului POR2014-2020.

Comunicat-de-presa-policrom_var. finala