Bun venit pe siteul orasului Zlatna!

Targul de animale

Targul de animale

Proiect realizat din bugetul local, dat in folosinţă in august 2012.

Intrarea la oborul de animale se face prin drumul betonat nou realizat, ce face accesul la Parcul Industrial prin racordul la DN 74, în zona sat Podul lui Paul.

Întregul perimetru exterior al oborului este împrejmuit cu gard metalic pe fundaţii de beton. Accesul în incintă se face printr-o poartă metalică cu deschidere de 5 m pentru mijloace auto şi 1,5 m acces pietonal fiind obligatorie trecerea mijloacelor auto şi a atelajelor prin Groapa de dezinfecţie.

La intrarea în obor se află amplasată clădirea Punct veterinar. Este o construcţie de zidărie care dispune de două camere şi grup sanitar. Clădirea este racordată la reţeaua de apă potabilă, canalizare şi energie electrică.

Pentru maxima eficienţă a spaţiului şi a funcţionalităţii, oborul este structurat după cum urmează:

1. drum betonat de 6m lăţime şi o suprafaţă de 3 873mp, pe un traseu circular ce asigură accesul la toate sectoarele din obor

2. sectorul bovine şi cabaline, în suprafaţă de 5 383 mp, împrejmuit cu gard realizat din scânduri fixate pe stâlpi din ţeavă de 1,5m înălţime, cu următoarele amenajări:

 tribună pentru licitatori. Construcţia este realizată din lemn şi are o capacitate de 30 persoane. În faţa tribunei este amplasat ţarcul de prezentare;

 2 padocuri de câte 30 m , construcţii din grinzi de lemn acoperite cu plăci ondulate bituminoase, ce asigură umbră si adăpost animalelor;

 adăpători din beton;

 suporţi de legat animalele; 12buc. în lungime de 6 m, realizate din ţeavă metalică

În exteriorul drumului de incintă sunt amplasate:

3. sectorul ovine şi caprine cu suprafaţă de 1 998 mp. În interiorul sectorului sunt amenajate 20 boxe din lemn cu dimensiunile 6,0m x 4,0 m, pentru animale;

4. sectorul porcine cu o suprafaţă de 4 534 mp

5. sectorul animale bolnave cu o suprafaţă de 694 mp. În acest sector este amplasat un padoc de 30m lungime, pentru adăpostirea animalelor;

6. platforme betonate cu o suprafaţă de 2 317 mp. Aceste platforme se pot folosii pentru comercializarea produselor cerealiere, păsări, sau alte activităţi specifice.

În zona de ieşire din obor este amplasat cântarul cu o capcitate de 1000kg. şi rampa de încărcare/descărcare a animalelor din mijloace auto.

Întregul obor este iluminat printr-o reţea de stâlpi stradali amplasaţi pe conturul interior.

Alimentarea cu apă se face din reţeaua de apă potabilă a oraşului, printr-o reţea circulară în interiorul oborului, asfel încât se asigură cu apă fiecare sector.

Problema canalizării menajere se rezolvă printr-o fosă septică din beton vitanjabilă. Pe fosa septică sunt montate două cabine WC ecologice.

Dimensionarea , compartimentarea , circuitele şi amenajările asigură Oborului de animale o maximă eficienţă şi funcţionalitate, cu respectarea normelor de protecţia sănătăţii publice şi protecţia mediului.