Bun venit pe siteul orasului Zlatna!

Regularizarea albiei raului ampoi si a afluentilor

Regularizarea albiei raului ampoi si a afluentilor

In luna iunie 2007, au fost demarate lucrările la obiectivul de investiţii Amenajarea râului Ampoi şi a afluenţilor săi în zona oraşului Zlatna, finanţat prin Programului – Pilot pentru reabilitarea zonelor foarte poluate Zlatna şi Copşa Mică, Subprogramul Reabilitarea zonei foarte poluate Zlatna. Râul Ampoi este principalul curs de apă din teritoriul administrativ, şi pe o lungime de 26 km. drenează întreaga reţea hidrografică din zonă.

Principalele lucrări care se execută pe râul Ampoi:

a)      reprofilare albie – 11,8 km;

b)      decolmatare albie – 7,69 km:

c)      protecţie de mal prin zid de sprijin şi prismă de arocamente – 2600 m;

d)     praguri de fund – 33 buc.;

e)      refacere poduri – 10 buc.

Principalele lucrări care se execută pe afluenţii râului Ampoi (pârâurile: Trîmpoiele, Valea Morilor, Valea Mare, Valea lui Paul, Feneş, Galaţi, Valea Mică):

a)      reprofilări albii – 14,13 km;

b)      protecţie de maluri prin:

–          ziduri de sprijin – 1100 m.

–          canal din beton cu ziduri – 2340 m.

–          canal cu dale din beton – 3030 m.

c)      căderi din beton H = 1 – 1,5 m – 10 buc;

d)     praguri de fund – 50 buc.

e)      refacere poduri şi podeţe accese la gospodării – 80 buc.