Bun venit pe siteul orasului Zlatna!

Proces verbal sedinta 3

Incheiat azi 27 august  2013 , orele 16,00 in sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Zlatna.
Consiliul local al municipiului Zlatna a fost convocat, in sedinta ordinara de catre Primarul municipiului Zlatna, in baza Dispozitiei nr. 172/ 22.08.2013 conform prevederilor Legii  administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Convocarea sedintei s-a facut in scris si telefonic, s-a prezentat ordinea de zi, data, ora desfasurarii sedintei. Materialele inscrise pe ordinea de zi au fost comunicate tuturor consilierilor  inainte cu 5 zile de data acesteia.