Bun venit pe siteul orasului Zlatna!

Rezervaţia naturală “Poiana Narciselor” – cu acces din Valea Feneşuli

Rezervaţia naturală “Poiana Narciselor” – cu acces din Valea Feneşuli

Aria protejată reprezintă o zonă cu un relief colinar, versanți domoli și culmi prelungite până la baza acestora, acoperite cu vegetație forestieră din arboret de molid (Picea abies) și tufe de ienupăr (Juniperus communes), fânețe, pășuni și pajiști, unde sunt întâlnite specii floristice de narcisă (Narcissus stellaris), numită de localnici rușculiță, țăpoșică (Nardus stricta), păiuș roșu (Festuca rubra), iarba vântului (Agrostis tenuis), coada racului (Potentilla erecta),clopoțel de munte (Campanula alpina), frăguță (Fragaria viridis), piciorul cocoșului de munte (Ranunculus montanus), trifoiul alb (Trifolium repens), etc.