Bun venit pe siteul orasului Zlatna!

Comisii de specialitate

RAPOARTE ACTIVITATE CONSILIERI 2019

RAPOARTE ACTIVITATE CONSILIERI 2018

RAPOARTE ACTIVITATE CONSILIERI 2017

COMISIA I: „ Comisia pentru activităţi economico – financiare”

 1. Puiulet Adrian

2.Demenic Daniel

3.Aron Cristian-Dorin

4.Nechifor Petru

5.Mates Dumitru Claudiu

COMISIA II: „Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului şi turism”

Clonta Nicolae

Romosian Valentin

Todorescu Sabin Ovidiu

Doncut Petru-Marius

Porcar Constantin

COMISIA III: „Comisia pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii tineret şi sport, juridică şi de disciplină”

Borza Iosif

Medrea Ioan

Halmaciu Claudiu Aurel

Nistor Nicolae-Florin

Teisan Sorin Constantin