Bun venit pe siteul orasului Zlatna!

Hotarari consiliul local 2020

16.HCL in curs de completare
Nr.:16
20 februarie 2020
15.HCL privind aprobarea procedurii si a criteriilor de organizare a concursului pentru postul SEF SPGC
Nr.:15
10 februarie 2020
14.HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si devizului general actualizat pentru proiect centre sociale
Nr.:14
10 februarie 2020
13.HCL nr 13 privind aprobarea sumei de 3000 lei pentru cuplurile care au implinit 60 de ani de casatorie
Nr.:13
23 ianuarie 2020
12 si Anexa.HCL nr 12 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local care urmeaza a fi prestate catre beneficiarii de ajutor social in anul 2020
Nr.:12 si Anexa
23 ianuarie 2020
11.HCL nr 11 privind prelungirea valabilitatii Protocolului de colaborare pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice si desfasurarea unor activitati specifice pe linie rutiera
Nr.:11
23 ianuarie 2020
10 si Anexa.HCL nr 10 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a devizului general actualizat al proiectului "Reabilitare si modernizare cladire spital oras Zlatna" faza P.Th.
Nr.:10 si Anexa
23 ianuarie 2020
9 si Anexa.HCL nr 9 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici si privati la nivelul orasului Zlatna in perioada 2020-2025
Nr.:9 si Anexa
23 ianuarie 2020
8 si Anexa.HCL nr 8 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Directiei de Asistenta Sociala
Nr.:8 si Anexa
23 ianuarie 2020
7 si Anexa.HCL nr 7 privind indexarea chiriilor pentru spatii locative cu alta destinatie decat locuinte, a chiriilor pentru terenuri cu diverse destinatii si a redeventei la concesiuni
Nr.:7 si Anexa
23 ianuarie 2020
6 si Anexa.HCL nr 6 privind Regulamentul de desfasurare a activitatilor comerciale in UAT Zlatna
Nr.:6 si Anexa
23 ianuarie 2020
5 si Anexa.HCL nr 5 privind prelungirea contractelor de inchiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri prin programul de investitii ANL
Nr.:5 si Anexa
23 ianuarie 2020
4 si Anexa.HCL nr 4 privind aprobarea nomenclaturii stradale si numarul administrativ al imobilului de pe raza UAT oras Zlatna
Nr.:4 si Anexa
23 ianuarie 2020
3.Privind cumpararea unui teren din satul Valea Mica
Nr.:3
9 ianuarie 2020
2.Privind modificarea HCL 48/2019 prin care s-au aprobat impozitele si taxele locale
Nr.:2
9 ianuarie 2020
1.Privind acoperirea definitiva a bugetului local pe anul 2019
Nr.:1
9 ianuarie 2020