Bun venit pe siteul orasului Zlatna!

Hotarari consiliul local 2020

34.HCL in curs de completare
Nr.:34
19 martie 2020
33.HCL privind acordul proprietarului pentru terenurile forestiere in vederea scoaterii defenitive din fondul forestier
Nr.:33
4 martie 2020
32.HCL privind insusirea a doua documentatii de notare in cartea funciara a 17 buc "Pahare si Piloni beton armat"
Nr.:32
4 martie 2020
31.HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizul general actualizat "Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Zlatna"
Nr.:31
20 februarie 2020
30.HCL privind neasumarea de catre UAT Zlatna a responsabilitatilor organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia servicxiilor pentru derularea masureilor educative, pentru Programul pentru scoli
Nr.:30
20 februarie 2020
29.HCL privind delegarea gestiunii activitatii de dezinfectie, dezinsectie, deratizare
Nr.:29
20 februarie 2020
28.HCL privind initierea demersurilor pentru accesare schema de ajutor de stat "Servicxii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor"
Nr.:28
20 februarie 2020
27.HCL privimd acordare ajutor de urgenta dl Irimie Calin Vasile
Nr.:27
20 februarie 2020
26.HCL privind aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevi
Nr.:26
20 februarie 2020
25.HCL privind acordare ajutor financiar PAROHIEI Romano Catolica
Nr.:25
20 februarie 2020
24.HCL privind acordare ajutor financiar PAROHIEI Ortodoxe Valea Mica
Nr.:24
20 februarie 2020
23.HCL privind actualizarea comisiei locale de ordine publica
Nr.:23
20 februarie 2020
22.HCL privind insusirea Raportul de expertiza tehnica intocmit in dosar civil 4310/176/2018- Judecatoria Alba
Nr.:22
20 februarie 2020
21.HCL privind acordarea normei de hrana politistilor locali
Nr.:21
20 februarie 2020
20.HCL privind darea in folosinta gratuita a unui container modul
Nr.:20
20 februarie 2020
19.HCL privind aprobarea Bugetului local pe anul 2020
Nr.:19
20 februarie 2020
18.HCL privind validare mandat consiler local dl Olalau Alexandru
Nr.:18
20 februarie 2020
17.HCL privind incetarea mandatului consilierului Medrea Ioan
Nr.:17
20 februarie 2020
16.HCL privind alegerea presedintelui de sedinta
Nr.:16
20 februarie 2020
15.HCL privind aprobarea procedurii si a criteriilor de organizare a concursului pentru postul SEF SPGC
Nr.:15
10 februarie 2020
14.HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si devizului general actualizat pentru proiect centre sociale
Nr.:14
10 februarie 2020
13.HCL nr 13 privind aprobarea sumei de 3000 lei pentru cuplurile care au implinit 60 de ani de casatorie
Nr.:13
23 ianuarie 2020
12 si Anexa.HCL nr 12 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local care urmeaza a fi prestate catre beneficiarii de ajutor social in anul 2020
Nr.:12 si Anexa
23 ianuarie 2020
11.HCL nr 11 privind prelungirea valabilitatii Protocolului de colaborare pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice si desfasurarea unor activitati specifice pe linie rutiera
Nr.:11
23 ianuarie 2020
10 si Anexa.HCL nr 10 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a devizului general actualizat al proiectului "Reabilitare si modernizare cladire spital oras Zlatna" faza P.Th.
Nr.:10 si Anexa
23 ianuarie 2020
9 si Anexa.HCL nr 9 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici si privati la nivelul orasului Zlatna in perioada 2020-2025
Nr.:9 si Anexa
23 ianuarie 2020
8 si Anexa.HCL nr 8 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Directiei de Asistenta Sociala
Nr.:8 si Anexa
23 ianuarie 2020
7 si Anexa.HCL nr 7 privind indexarea chiriilor pentru spatii locative cu alta destinatie decat locuinte, a chiriilor pentru terenuri cu diverse destinatii si a redeventei la concesiuni
Nr.:7 si Anexa
23 ianuarie 2020
6 si Anexa.HCL nr 6 privind Regulamentul de desfasurare a activitatilor comerciale in UAT Zlatna
Nr.:6 si Anexa
23 ianuarie 2020
5 si Anexa.HCL nr 5 privind prelungirea contractelor de inchiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri prin programul de investitii ANL
Nr.:5 si Anexa
23 ianuarie 2020
4 si Anexa.HCL nr 4 privind aprobarea nomenclaturii stradale si numarul administrativ al imobilului de pe raza UAT oras Zlatna
Nr.:4 si Anexa
23 ianuarie 2020
3.Privind cumpararea unui teren din satul Valea Mica
Nr.:3
9 ianuarie 2020
2.Privind modificarea HCL 48/2019 prin care s-au aprobat impozitele si taxele locale
Nr.:2
9 ianuarie 2020
1.Privind acoperirea definitiva a bugetului local pe anul 2019
Nr.:1
9 ianuarie 2020