Bun venit pe siteul orasului Zlatna!

Hotarari consiliul local 2020

114.HCL privind alegerea presedinte de sedinta
Nr.:114
17 decembrie 2020
113.HCL privind completarea hcl 51/2019
Nr.:113
19 noiembrie 2020
112.HCL privind acordarea unui ajutor
Nr.:112
19 noiembrie 2020
111.HCL privind Calendarul targurilor de tara
Nr.:111
19 noiembrie 2020
110.HCL privind aprobarea nr de burse
Nr.:110
19 noiembrie 2020
109.HCL privind inlocuirea dl PUIULET cu dl CRISAN in Comisia III
Nr.:109
19 noiembrie 2020
108.HCL privind desemnarea unui reprezentant in Asociatia SILVA DETUNATA
Nr.:108
19 noiembrie 2020
107.HCL privind desemnarea unui reprezentant in Adunarea generala GAL VALEA AMPOIULUI
Nr.:107
19 noiembrie 2020
103.HCL privind alegerea presedinte de sedinta
Nr.:103
9 noiembrie 2020
106 si ANEXE.HCL privind rectificarea BUGETULUI LOCAL pe anul 2020
Nr.:106 si ANEXE
19 noiembrie 2020
105.HCL privind desemnare 2 reprezentanti in Consiliul de administratie al Liceului
Nr.:105
9 noiembrie 2020
104.HCL privind aprobarea proiectului "IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII TIC A SCOLILOR DIN ORASUL ZLATNA"
Nr.:104
9 noiembrie 2020
102.HCL privind trecerea teren cu CF 76461 Zlatna din privat in domeniu public
Nr.:102
28 octombrie 2020
101 si ANEXA.HCL privind aprobarea indicatorilor teh. economici si a devizului general pentru proiect "Reabilitare si modernizare Sc. Gen Gimn. Avram Iancu"
Nr.:101 si ANEXA
28 octombrie 2020
100.HCL privind aprobarea modificarii organigramei
Nr.:100
28 octombrie 2020
99 si ANEXA.HCL privind aprobarea devizului general actualizat investitie "Modernizare infrastuctura de valorificare si promovare a produselor agricole....."
Nr.:99 si ANEXA
28 octombrie 2020
98 si ANEXA.HCL privind rectificare BUGET LOCAL pe an 2020
Nr.:98 si ANEXA
28 octombrie 2020
98 si ANEXA.HCL privind aprobarea Contului de executie la 30.06.2020
Nr.:98 si ANEXA
28 octombrie 2020
96.HCL privind alegerea viceprimarului
Nr.:96
28 octombrie 2020
95.HCL privind aprobarea comisiilor de specialitate din CL Zlatna
Nr.:95
28 octombrie 2020
94 si ANEXA.HCL privind Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local Zlatna
Nr.:94 si ANEXA
28 octombrie 2020
93.HCL privind alegerea presedintelui de sedinta
Nr.:93
28 octombrie 2020
92.HCL privind predarea la MDRAP a amplasamentului pentru "Construire baza sportiva...."
Nr.:92
15 octombrie 2020
91 SI ANEXA.HCL privind modificarea art. 1 HCL 74/23.07.2020
Nr.:91 SI ANEXA
15 octombrie 2020
90.HCL privind insusirea documentatiei tehnice pentru imobilele.........
Nr.:90
15 octombrie 2020
.ORDIN PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL
Nr.:
22 octombrie 2020
89 si ANEXE.HCL privind insusirea Documentatiei tehnice de prima inscriere a imobilelor CF 70070,70069,70068......
Nr.:89 si ANEXE
1 octombrie 2020
88.HCL privind aprobarea proiect si cheltuieli pentru "Reabilitare si modernizare scoala Gimnaziala Avram Iancu, oras Zlatna"
Nr.:88
24 septembrie 2020
87 si ANEXA.HCL privind aprobarea documentatiei proiectului "IMBUNATATIREA CALITATII VIETII IN ORASUL ZLATNA"
Nr.:87 si ANEXA
17 septembrie 2020
86.HCL privind aprobarea proiectului "IMBUNATATIREA CALITATII VIETII IN ORASUL ZLATNA"
Nr.:86
17 septembrie 2020
85 si ANEXE.HCL privind actualizarea devizului general obiectiv " Modernizarea infrasatucturii de valorificare ...... Piata Agroalimentara Zlatna"
Nr.:85 si ANEXE
17 septembrie 2020
84.HCL privind modificarea art. 1 din HCL 103/27.05.2017
Nr.:84
17 septembrie 2020
83 si ANEXE.HCL privind rectificarea bugetului local pe an 2020
Nr.:83 si ANEXE
17 septembrie 2020
82.HCL privind alegerea presedintelui de sedinta
Nr.:82
17 septembrie 2020
81 si ANEXE.HCL privind rectificarea BUGETULUI LOCAL pe2020
Nr.:81 si ANEXE
7 septembrie 2020
80.HCL privind alegerea presedintelui de sedinta
Nr.:80
7 septembrie 2020
79.HCL privind modificare HCL 66/2020 cu impozitele si taxele locale pe an 2021
Nr.:79
20 august 2020
78.HCL privind concesionare directa teren de 225 mp
Nr.:78
20 august 2020
77 si ANEXE.HCL privind aprobare REGULAMENT ACTIVITATE RIDICARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE A VEHICULELOR.......
Nr.:77 si ANEXE
20 august 2020
76 si ANEXE.HCL privind rectificare BUGET LOCAL pe an 2020
Nr.:76 si ANEXE
20 august 2020
75.HCL privind acordare sprijin financiar pentru actiunea APUSENI4ULTRA
Nr.:75
27 iulie 2020
74.HCL privind aprobare scoatere din evidentele fiscale ale Primariei Zlatna a unor PV de contraventie......
Nr.:74
27 iulie 2020
73.HCL privind actualizarea devizului general obiectiv " Modernizarea infrasatucturii de valorificare ...... Piata Agroalimentara Zlatna"
Nr.:73
27 iulie 2020
72.HCL privind insusirea Documentatia de prima inscriere sediul Politiei
Nr.:72
27 iulie 2020
71.HCL privind intrarea gratuita la strand pentru elevii premianti
Nr.:71
27 iulie 2020
70.HCL privind aprobarea PUZ "Construire statie de telefonie mobila ..." sat Fenes extravilan
Nr.:70
27 iulie 2020
69.HCL privind aprobare mod de valorificare a materialului lemnos
Nr.:69
27 iulie 2020
68.HCL privind acordarea a 5 mc lemn Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" Patrangeni
Nr.:68
27 iulie 2020
67.HCL 67 privind aprobarea Metodologiei de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior
Nr.:67
27 iulie 2020
66.HCL privind impozitele si taxele locale pe an 2021
Nr.:66
27 iulie 2020
65 si ANEXE.HCL privind aprobarea Contului de executie la 30.06.2020
Nr.:65 si ANEXE
27 iulie 2020
64 si ANEXE.HCL privind rectificarea Bugetului Local pe an 2020
Nr.:64 si ANEXE
27 iulie 2020
63 si ANEXE.HCL privind aprobarea devizului general actualizat 2020 si deviz gen. actualizat 2020 rest de executat 2020 pentru "REABILITAREA ECOSISTEMULUI IN ZONELE GRAV ........"
Nr.:63 si ANEXE
14 iulie 2020
62 SI ANEXE.HCL privind aprobarea deviz general pentru investitia "Amenajarea raului Ampoi si a afluentilor sai..."
Nr.:62 SI ANEXE
18 iunie 2020
61.HCL privind modificarea HCL 54/21.05.2020
Nr.:61
18 iunie 2020
60.HCL privind aprobarea Documentatiei de parcelare a imobil cu CF70382 " curti constructii"
Nr.:60
18 iunie 2020
59 SI ANEXA.HCL privind aprobarea Actului aditional la Acordul de parteneriat cu Consiliul Judetean Alba
Nr.:59 SI ANEXA
18 iunie 2020
58 si ANEXA.HCL privind aprobarea devizului general al obiectiv "Reabilitarea ecosistemului in zonele grav afectate de poluare Zlatna"
Nr.:58 si ANEXA
21 mai 2020
57.HCL privind inregistrarea Primariei oras Zlatna in SNE de plata online a texe si impozite
Nr.:57
21 mai 2020
56 si ANEXA.HCL privind rectificarea bugetului local pe an 2020
Nr.:56 si ANEXA
21 mai 2020
55.HCL privind aprobarea concesionarii prin atribuire imobil CF 76748
Nr.:55
21 mai 2020
54 si ANEXA.HCL privind aprobarea scutirii de plata a majorarilor de intarziere TAXE SI IMPOZITE
Nr.:54 si ANEXA
21 mai 2020
53.HCL privind alegerea presedintelui de sedinta
Nr.:53
21 mai 2020
52.HCL privind rectificarea Bugetului Local pe an 2020
Nr.:52
23 aprilie 2020
51.HCL privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localitatilor
Nr.:51
23 aprilie 2020
50 50.HCL privind insusirea Documentatiei de dezmembrare a imobilului cu CF 73099
Nr.:50 50
23 aprilie 2020
49.HCL privind insusirea Raportului de evaluare a proprietatii imobiliare cladire Fenes nr 3
Nr.:49
23 aprilie 2020
48 si ANEXA.HCL privind aprobarea Contului de executie la 30.03.2020
Nr.:48 si ANEXA
23 aprilie 2020
47.HCL privind completarea Regulamentului de organizare si funcxtionare al Consiliului Local al orasului Zlatna
Nr.:47
19 martie 2020
46.HCL privind Rectificarea Bugetului Local pe anul 2020
Nr.:46
19 martie 2020
45.HCL privind modelul Acordului tripartit dintre Oras Zlatna operator de salubritate si organizatia care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului
Nr.:45
19 martie 2020
44.HCL privind insusirea Acordului cadru de parteneriat dintre AN Apele romane Administratia bazinala de Apa MURES si UAT Zlatna
Nr.:44
19 martie 2020
43.HCL privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL 48/2019 privind taxele si impozitele
Nr.:43
19 martie 2020
42.HCL privind vanzarea imobilului inscris in CF 3391 Zlatna apartinand Domeniului privat al orasului Zlatna
Nr.:42
19 martie 2020
41.HCL privind cumpararea in Domeniul Privat al orasului Zlatna a imobilului teren CF 72652 Zlatna pentru construirea unui Camin Cultural in sat Patrangeni
Nr.:41
19 martie 2020
40.HCL privind Act Aditional 1 la Acord parteneriat nr 7355/19.05.2016 dintre Parohia Ortodoxa Romana Fenes si UAT Zlatna
Nr.:40
19 martie 2020
39.HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si deviz general ai proiect "Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Zlatna" faza DALI/SF
Nr.:39
19 martie 2020
38.HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiect "Dezvoltarea infrastucturii turistice in orasul Zlatna"
Nr.:38
19 martie 2020
37.HCL privind propunerea de atribuire teren din str Decebal bl 8, ap 7
Nr.:37
19 martie 2020
36.HCL privind Planul de ordine si siguranta publica a Politiei locale
Nr.:36
19 martie 2020
35.HCL privind aprobarea Raportului de evaluare a proprietatii pentru recalculare chirie imobil (garaj) str Ampoiului si str Decebal
Nr.:35
19 martie 2020
34.HCL privind reorganizarea SVSU
Nr.:34
19 martie 2020
33.HCL privind acordul proprietarului pentru terenurile forestiere in vederea scoaterii defenitive din fondul forestier
Nr.:33
4 martie 2020
32.HCL privind insusirea a doua documentatii de notare in cartea funciara a 17 buc "Pahare si Piloni beton armat"
Nr.:32
4 martie 2020
31.HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizul general actualizat "Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Zlatna"
Nr.:31
20 februarie 2020
30.HCL privind neasumarea de catre UAT Zlatna a responsabilitatilor organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia servicxiilor pentru derularea masureilor educative, pentru Programul pentru scoli
Nr.:30
20 februarie 2020
29.HCL privind delegarea gestiunii activitatii de dezinfectie, dezinsectie, deratizare
Nr.:29
20 februarie 2020
28.HCL privind initierea demersurilor pentru accesare schema de ajutor de stat "Servicxii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor"
Nr.:28
20 februarie 2020
27.HCL privimd acordare ajutor de urgenta dl Irimie Calin Vasile
Nr.:27
20 februarie 2020
26.HCL privind aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevi
Nr.:26
20 februarie 2020
25.HCL privind acordare ajutor financiar PAROHIEI Romano Catolica
Nr.:25
20 februarie 2020
24.HCL privind acordare ajutor financiar PAROHIEI Ortodoxe Valea Mica
Nr.:24
20 februarie 2020
23.HCL privind actualizarea comisiei locale de ordine publica
Nr.:23
20 februarie 2020
22.HCL privind insusirea Raportul de expertiza tehnica intocmit in dosar civil 4310/176/2018- Judecatoria Alba
Nr.:22
20 februarie 2020
21.HCL privind acordarea normei de hrana politistilor locali
Nr.:21
20 februarie 2020
20.HCL privind darea in folosinta gratuita a unui container modul
Nr.:20
20 februarie 2020
19.HCL privind aprobarea Bugetului local pe anul 2020
Nr.:19
20 februarie 2020
18.HCL privind validare mandat consiler local dl Olalau Alexandru
Nr.:18
20 februarie 2020
17.HCL privind incetarea mandatului consilierului Medrea Ioan
Nr.:17
20 februarie 2020
16.HCL privind alegerea presedintelui de sedinta
Nr.:16
20 februarie 2020
15.HCL privind aprobarea procedurii si a criteriilor de organizare a concursului pentru postul SEF SPGC
Nr.:15
10 februarie 2020
14.HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si devizului general actualizat pentru proiect centre sociale
Nr.:14
10 februarie 2020
13.HCL nr 13 privind aprobarea sumei de 3000 lei pentru cuplurile care au implinit 60 de ani de casatorie
Nr.:13
23 ianuarie 2020
12 si Anexa.HCL nr 12 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local care urmeaza a fi prestate catre beneficiarii de ajutor social in anul 2020
Nr.:12 si Anexa
23 ianuarie 2020
11.HCL nr 11 privind prelungirea valabilitatii Protocolului de colaborare pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice si desfasurarea unor activitati specifice pe linie rutiera
Nr.:11
23 ianuarie 2020
10 si Anexa.HCL nr 10 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a devizului general actualizat al proiectului "Reabilitare si modernizare cladire spital oras Zlatna" faza P.Th.
Nr.:10 si Anexa
23 ianuarie 2020
9 si Anexa.HCL nr 9 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici si privati la nivelul orasului Zlatna in perioada 2020-2025
Nr.:9 si Anexa
23 ianuarie 2020
8 si Anexa.HCL nr 8 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Directiei de Asistenta Sociala
Nr.:8 si Anexa
23 ianuarie 2020
7 si Anexa.HCL nr 7 privind indexarea chiriilor pentru spatii locative cu alta destinatie decat locuinte, a chiriilor pentru terenuri cu diverse destinatii si a redeventei la concesiuni
Nr.:7 si Anexa
23 ianuarie 2020
6 si Anexa.HCL nr 6 privind Regulamentul de desfasurare a activitatilor comerciale in UAT Zlatna
Nr.:6 si Anexa
23 ianuarie 2020
5 si Anexa.HCL nr 5 privind prelungirea contractelor de inchiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri prin programul de investitii ANL
Nr.:5 si Anexa
23 ianuarie 2020
4 si Anexa.HCL nr 4 privind aprobarea nomenclaturii stradale si numarul administrativ al imobilului de pe raza UAT oras Zlatna
Nr.:4 si Anexa
23 ianuarie 2020
3.Privind cumpararea unui teren din satul Valea Mica
Nr.:3
9 ianuarie 2020
2.Privind modificarea HCL 48/2019 prin care s-au aprobat impozitele si taxele locale
Nr.:2
9 ianuarie 2020
1.Privind acoperirea definitiva a bugetului local pe anul 2019
Nr.:1
9 ianuarie 2020